SM-J250G — Galaxy J2 Pro

 SM-J250G  

VAP
J250GDXU3AUG1
+
J250GVAP3AUG3
[ Android Nougat ]
2021-07-19
#22201093

OPP
J250GDXU3AUG1
+
J250GOPP3AUG3
[ Android Nougat ]
2021-07-19
#22201093

XSA
J250GDXU3AUG1
+
J250GXSA3AUG3
[ Android Nougat ]
2021-07-19
#22201093

TLP
J250GDXU3AUG1
+
J250GTLP3AUG3
[ Android Nougat ]
2021-07-19
#22201093

TLP
J250GDXS3ATG1
+
J250GTLP3ATE3
[ Android Nougat ]
2020-07-10
#18635600

VAP
J250GDXS3ATI2
+
J250GVAP3ASK2
[ Android Nougat ]
2020-09-15
#17166553

VNZ
J250GDXS3ATI2
+
J250GVNZ3ASK1
[ Android Nougat ]
2020-09-15
#17166553

VFJ
J250GDXS3ATI2
+
J250GVFJ3ASK1
[ Android Nougat ]
2020-09-15
#17166553

VNX
J250GDXS3ATI2
+
J250GVNX3ASK1
[ Android Nougat ]
2020-09-15
#17166553

TNX
J250GDXS3ATI2
+
J250GTNX3ASK1
[ Android Nougat ]
2020-09-15
#17166553


Filtra


Scegli zona...
Oceania

Australia

AU VAP
7.1.1

Australia

AU OPP
7.1.1

Australia

AU XSA
7.1.1

Australia

AU TLP
7.1.1

Nuova Zelanda

NZ VNZ
7.1.1

Nuova Zelanda

NZ VNX
7.1.1

Nuova Zelanda

NZ TNX
7.1.1

Nuova Zelanda

NZ XNZ
7.1.1

Papua Nuova Guinea

PG PNG
7.1.1

Nuova Zelanda

NZ NZC
7.1.1
Asia

Filippine

PH XTC
7.1.1

Filippine

PH SMA
7.1.1

Filippine

PH GLB
7.1.1