Alat

Model

Wilayah

Versi

OS

Bina

Senarai Perubahan

Muat Turun
Galaxy Y Pro GT-B5510L
CTI
B5510LUBME1
B5510LUVCME1
B5510LUBME1
2.3.6 2013-05-13 1234653 Muat Turun
Galaxy Y Pro GT-B5510L
SAM
B5510LVSMD1
B5510LTFGMD2
B5510LVSMD1
2.3.6 2013-04-24 1233299 Muat Turun
Galaxy Y Pro GT-B5510L
PET
B5510LUBMA1
B5510LPETMC2
B5510LUBMA1
2.3.6 2013-03-28 1219648 Muat Turun
Galaxy Y Pro GT-B5510L
CTU
B5510LUBLI1
B5510LUVCLI1
B5510LUBLI1
2.3.6 2012-09-18 1195589 Muat Turun