Alat

Model

Wilayah

Versi

OS

Bina

Senarai Perubahan

Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FVG2
G965NOKR5FVG2
G965NKOU5FVA1
10 2022-07-21 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FVG2
G965NOKR5FVG2
G965NKOU5FVA1
10 2022-07-21 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FVG2
G965NOKR5FVG2
G965NKOU5FVA1
10 2022-07-21 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU5FVG2
G965NOKR5FVG2
G965NKOU5FVA1
10 2022-07-21 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 Muat Turun
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 Muat Turun