Alat

Model

Wilayah

Versi

OS

Bina

Senarai Perubahan

Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
ZVV
J410GUBU1AUE2
J410GZVV1ATI3
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-13 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
ZTM
J410GUBU1AUE2
J410GZTM1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-13 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
ZTO
J410GUBU1AUE2
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-13 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
ZTA
J410GUBU1AUE2
J410GZTA1ATI3
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-13 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
ZTR
J410GUBU1AUE2
J410GZTR1ATL3
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-13 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
CHX
J410GUBS1AUE1
J410GOWE1ATI3
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
TMM
J410GUBS1AUE1
J410GTMM1ATI3
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
ARO
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
CHQ
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
CHO
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
UPO
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
TPA
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
CHV
J410GUBS1AUE1
J410GCHV1ATI3
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
MXO
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun
Galaxy J4 Core SM-J410G
GTO
J410GUBS1AUE1
J410GOWO1ATI4
J410GUBU1ATI1
8.1.0 2021-05-04 14467434 Muat Turun