Alat

Model

Wilayah

Versi

OS

Bina

Senarai Perubahan

Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHS2CVI2
G9910OZS2CVI2
G9910ZCS2CVI2
12 2022-09-19 24897813 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHS2CVI2
G9910OZS2CVI2
G9910ZCS2CVI2
12 2022-09-19 24897813 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVI1
G9910CHC2CVI1
G9910ZCU2CVI1
12 2022-09-01 247542 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVH9
G9910OZS2CVH9
G9910ZCU2CVH9
12 2022-08-25 24897813 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVH9
G9910OZS2CVH9
G9910ZCU2CVH9
12 2022-08-25 24897813 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHS2CVH8
G9910OZS2CVH8
G9910ZCU2CVG2
12 2022-08-22 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHS2CVH8
G9910OZS2CVH8
G9910ZCU2CVG2
12 2022-08-22 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVG2
G9910OZS2CVG2
G9910ZCU2CVG2
12 2022-07-21 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVG2
G9910OZS2CVG2
G9910ZCU2CVG2
12 2022-07-21 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVG2
G9910CHC2CVG2
G9910ZCU2CVG2
12 2022-07-12 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVF1
G9910CHC2CVF1
G9910ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVF1
G9910OZS2CVF1
G9910ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVF1
G9910OZS2CVF1
G9910ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVDD
G9910CHC2CVDD
G9910ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 Muat Turun
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVDD
G9910OZS2CVDD
G9910ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 Muat Turun