อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
NEN
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
PCT
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
CRC
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
PGU
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
CTI
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
ECO
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
CTU
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
TCE
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
CPA
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
CDR
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
ZTA
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10+ SM-G975F
PET
G975FXXS3BSL4
G975FOWA3BSKO
G975FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10 SM-G973F
PGU
G973FXXS3BSL4
G973FOWA3BSKO
G973FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10 SM-G973F
CTI
G973FXXS3BSL4
G973FOWA3BSKO
G973FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10 SM-G973F
ZTA
G973FXXS3BSL4
G973FOWA3BSKO
G973FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10 SM-G973F
NEN
G973FXXS3BSL4
G973FOWA3BSKO
G973FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10e SM-G970F
CTI
G970FXXS3BSL4
G970FOWA3BSKO
G970FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10e SM-G970F
CTP
G970FXXS3BSL4
G970FOWA3BSKO
G970FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10e SM-G970F
ZTA
G970FXXS3BSL4
G970FOWA3BSKO
G970FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด
Galaxy S10e SM-G970F
CDR
G970FXXS3BSL4
G970FOWA3BSKO
G970FXXS3BSL4
10 2019-12-13 17369399 ดาวน์โหลด