อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S3 Neo+ (TD-SCDMA) GT-I9308I
CHM
I9308IZMUANG1
I9308ICHMANG1
I9308IZMUANG1
4.3 2014-07-10 2579767 ดาวน์โหลด
Galaxy S3 Neo+ (TD-SCDMA) GT-I9308I
CHM
I9308IZMUANC1
I9308ICHMANC1
I9308IZMUANC1
4.3 2014-03-05 2579767 ดาวน์โหลด