อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FVA2
G965NOKR5FVA2
G965NKOU5FVA1
10 2022-01-26 23583079 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FUJ1
G965NOKR5FUJ1
G965NKOU5FUJ1
10 2021-10-25 22836005 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KOO
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU5FUG4
G965NOKR5FUG4
G965NKOU5FUG4
10 2021-07-27 22251019 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
KTC
G965NKSU4FUE1
G965NOKR4FUE1
G965NKOU4FUD5
10 2021-05-10 21637096 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
SKC
G965NKSU4FUE1
G965NOKR4FUE1
G965NKOU4FUD5
10 2021-05-10 21637096 ดาวน์โหลด
Galaxy S9+ SM-G965N
LUC
G965NKSU4FUE1
G965NOKR4FUE1
G965NKOU4FUD5
10 2021-05-10 21637096 ดาวน์โหลด