อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
ATT
A515USQU8EWAB
A515UOYN8EWAB
A515USQU8EWAB
13 2023-01-12 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
DSH
A515USQU8EWA8
A515UOYN8EWA8
A515USQU8EWA8
13 2023-01-11 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
SPR
A515USQU8EWA8
A515UOYN8EWA8
A515USQU8EWA8
13 2023-01-11 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
TMB
A515USQU8EWA8
A515UOYN8EWA8
A515USQU8EWA8
13 2023-01-11 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
XAS
A515USQU8EWA8
A515UOYN8EWA8
A515USQU8EWA8
13 2023-01-11 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
VZW
A515USQU8EVK6
A515UOYN8EVK6
A515USQU8EVK6
13 2022-11-30 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
CCT
A515USQU8EVK6
A515UOYN8EVK6
A515USQU8EVK6
13 2022-11-30 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
CHA
A515USQU8EVK6
A515UOYN8EVK6
A515USQU8EVK6
13 2022-11-30 25357580 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
CHA
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
SPR
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
TMB
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
XAS
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
DSH
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
VZW
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด
Galaxy A51 SM-A515U
CCT
A515USQS8DVI1
A515UOYN8DVI1
A515USQS8DVI1
12 2022-09-23 24700230 ดาวน์โหลด