อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
VZW
A215USQS7BVE1
A215UOYN7BVE1
A215USQS7BVE1
11 2022-05-26 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
CHA
A215USQS7BVE1
A215UOYN7BVE1
A215USQS7BVE1
11 2022-05-26 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
USC
A215USQS7BVE1
A215UOYN7BVE1
A215USQS7BVE1
11 2022-05-26 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
TMB
A215USQU7BVD3
A215UOYN7BVD3
A215USQU7BVD3
11 2022-04-29 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
TMK
A215USQU7BVD3
A215UOYN7BVD3
A215USQU7BVD3
11 2022-04-29 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
SPR
A215USQU7BVD3
A215UOYN7BVD3
A215USQU7BVD3
11 2022-04-29 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
DSH
A215USQU7BVD3
A215UOYN7BVD3
A215USQU7BVD3
11 2022-04-29 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
XAS
A215USQU7BVD3
A215UOYN7BVD3
A215USQU7BVD3
11 2022-04-29 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
BST
A215USQU7BVD3
A215UOYN7BVD3
A215USQU7BVD3
11 2022-04-29 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
CHA
A215USQU7BVD2
A215UOYN7BVD2
A215USQU7BVD2
11 2022-04-18 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
VZW
A215USQU7BVD2
A215UOYN7BVD2
A215USQU7BVD2
11 2022-04-18 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
USC
A215USQU7BVD2
A215UOYN7BVD2
A215USQU7BVD2
11 2022-04-18 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
TMK
A215USQS7BVC4
A215UOYN7BVC4
A215USQS7BVC4
11 2022-03-31 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
TMB
A215USQS7BVC4
A215UOYN7BVC4
A215USQS7BVC4
11 2022-03-31 22393344 ดาวน์โหลด
Galaxy A21 SM-A215U
DSH
A215USQS7BVC4
A215UOYN7BVC4
A215USQS7BVC4
11 2022-03-31 22393344 ดาวน์โหลด