อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
LUC
G998NKSU3CVGB
G998NOKR3CVGB
G998NKOU3CVGB
12 2022-07-21 24653000 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KOO
G998NKSU3CVGB
G998NOKR3CVGB
G998NKOU3CVGB
12 2022-07-21 24653000 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KTC
G998NKSU3CVGB
G998NOKR3CVGB
G998NKOU3CVGB
12 2022-07-21 24653000 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
SKC
G998NKSU3CVGB
G998NOKR3CVGB
G998NKOU3CVGB
12 2022-07-21 24653000 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KTC
G998NKSU3CVF2
G998NOKR3CVF2
G998NKOU3CVE9
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
SKC
G998NKSU3CVF2
G998NOKR3CVF2
G998NKOU3CVE9
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
LUC
G998NKSU3CVF2
G998NOKR3CVF2
G998NKOU3CVE9
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KOO
G998NKSU3CVF2
G998NOKR3CVF2
G998NKOU3CVE9
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KOO
G998NKSU3CVEB
G998NOKR3CVEB
G998NKOU3CVE9
12 2022-05-25 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KTC
G998NKSU3CVEB
G998NOKR3CVEB
G998NKOU3CVE9
12 2022-05-25 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
LUC
G998NKSU3CVEB
G998NOKR3CVEB
G998NKOU3CVE9
12 2022-05-25 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
SKC
G998NKSU3CVEB
G998NOKR3CVEB
G998NKOU3CVE9
12 2022-05-25 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KTC
G998NKSU3CVE1
G998NOKR3CVE1
G998NKOU3CVD9
12 2022-05-02 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
KOO
G998NKSU3CVDD
G998NOKR3CVDD
G998NKOU3CVD9
12 2022-04-25 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998N
SKC
G998NKSU3CVDD
G998NOKR3CVDD
G998NKOU3CVD9
12 2022-04-25 24105667 ดาวน์โหลด