อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
TGY
G9980ZHU2CVG2
G9980OZS2CVG2
G9980ZCU2CVG2
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
BRI
G9980ZHU2CVG2
G9980OZS2CVG2
G9980ZCU2CVG2
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
CHC
G9980ZCU2CVG2
G9980CHC2CVG2
G9980ZCU2CVG2
12 2022-07-12 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
TGY
G9980ZHU2CVF1
G9980OZS2CVF1
G9980ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
BRI
G9980ZHU2CVF1
G9980OZS2CVF1
G9980ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
CHC
G9980ZCU2CVF1
G9980CHC2CVF1
G9980ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
TGY
G9980ZHU2CVDD
G9980OZS2CVDD
G9980ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
BRI
G9980ZHU2CVDD
G9980OZS2CVDD
G9980ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
CHC
G9980ZCU2CVDD
G9980CHC2CVDD
G9980ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
BRI
G9980ZHU2CVD6
G9980OZS2CVD6
G9980ZCU2CVD6
12 2022-04-13 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
TGY
G9980ZHU2CVD6
G9980OZS2CVD6
G9980ZCU2CVD6
12 2022-04-13 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
TGY
G9980ZHS2CVCB
G9980OZS2CVCB
G9980ZCS2CVCB
12 2022-03-28 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
BRI
G9980ZHS2CVCB
G9980OZS2CVCB
G9980ZCS2CVCB
12 2022-03-28 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
CHC
G9980ZCS2CVCB
G9980CHC2CVCB
G9980ZCS2CVCB
12 2022-03-24 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 Ultra 5G SM-G9980
BRI
G9980ZHU2CVC4
G9980OZS2CVC4
G9980ZCU2CVC4
12 2022-03-08 23695702 ดาวน์โหลด