อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
TMB
G996USQU5CVGB
G996UOYN5CVGB
G996USQU5CVGB
12 2022-07-27 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
SPR
G996USQU5CVGB
G996UOYN5CVGB
G996USQU5CVGB
12 2022-07-27 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
CHA
G996USQS5CVGA
G996UOYN5CVGA
G996USQS5CVGA
12 2022-07-25 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
CCT
G996USQS5CVGA
G996UOYN5CVGA
G996USQS5CVGA
12 2022-07-25 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
USC
G996USQU5CVG9
G996UOYN5CVG9
G996USQU5CVG9
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
CCT
G996USQU5CVG9
G996UOYN5CVG9
G996USQU5CVG9
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
CHA
G996USQU5CVG9
G996UOYN5CVG9
G996USQU5CVG9
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
VZW
G996USQU5CVG9
G996UOYN5CVG9
G996USQU5CVG9
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
TMB
G996USQU5CVG4
G996UOYN5CVG4
G996USQU5CVG4
12 2022-07-12 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
SPR
G996USQU5CVG4
G996UOYN5CVG4
G996USQU5CVG4
12 2022-07-12 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
SPR
G996USQU5CVF3
G996UOYN5CVF3
G996USQU5CVF3
12 2022-06-15 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
TMB
G996USQU5CVF3
G996UOYN5CVF3
G996USQU5CVF3
12 2022-06-15 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
VZW
G996USQU5CVF1
G996UOYN5CVF1
G996USQU5CVF1
12 2022-06-08 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
CCT
G996USQU5CVF1
G996UOYN5CVF1
G996USQU5CVF1
12 2022-06-08 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21+ 5G SM-G996U
USC
G996USQU5CVF1
G996UOYN5CVF1
G996USQU5CVF1
12 2022-06-08 24343029 ดาวน์โหลด