อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVG2
G9910OZS2CVG2
G9910ZCU2CVG2
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVG2
G9910OZS2CVG2
G9910ZCU2CVG2
12 2022-07-21 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVG2
G9910CHC2CVG2
G9910ZCU2CVG2
12 2022-07-12 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVF1
G9910CHC2CVF1
G9910ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVF1
G9910OZS2CVF1
G9910ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVF1
G9910OZS2CVF1
G9910ZCU2CVF1
12 2022-06-07 24343029 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCU2CVDD
G9910CHC2CVDD
G9910ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVDD
G9910OZS2CVDD
G9910ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVDD
G9910OZS2CVDD
G9910ZCU2CVDD
12 2022-05-04 24105667 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHU2CVD6
G9910OZS2CVD6
G9910ZCU2CVD6
12 2022-04-13 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVD6
G9910OZS2CVD6
G9910ZCU2CVD6
12 2022-04-13 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHS2CVCB
G9910OZS2CVCB
G9910ZCS2CVCB
12 2022-03-28 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
BRI
G9910ZHS2CVCB
G9910OZS2CVCB
G9910ZCS2CVCB
12 2022-03-28 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
CHC
G9910ZCS2CVCB
G9910CHC2CVCB
G9910ZCS2CVCB
12 2022-03-24 23695702 ดาวน์โหลด
Galaxy S21 5G SM-G9910
TGY
G9910ZHU2CVC4
G9910OZS2CVC4
G9910ZCU2CVC4
12 2022-03-08 23695702 ดาวน์โหลด