อุปกรณ์

แบบจำลอง

ภูมิภาค

เวอร์ชัน

OS

สร้าง

รายการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
CHA
A025VSQS2BVE2
A025VOYN2BVE2
A025VSQS2BVE2
11 2022-05-04 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VZW
A025VSQS2BVE2
A025VOYN2BVE2
A025VSQS2BVE2
11 2022-05-04 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VPP
A025VSQS2BVE2
A025VOYN2BVE2
A025VSQS2BVE2
11 2022-05-04 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VPP
A025VSQS1BVA1
A025VOYN1BVA1
A025VSQS1BVA1
11 2022-01-31 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VZW
A025VSQS1BVA1
A025VOYN1BVA1
A025VSQS1BVA1
11 2022-01-31 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
CHA
A025VSQS1BVA1
A025VOYN1BVA1
A025VSQS1BVA1
11 2022-01-31 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VZW
A025VSQS1BUJ1
A025VOYN1BUJ1
A025VSQS1BUJ1
11 2021-10-22 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
CHA
A025VSQS1BUJ1
A025VOYN1BUJ1
A025VSQS1BUJ1
11 2021-10-22 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VPP
A025VSQS1BUJ1
A025VOYN1BUJ1
A025VSQS1BUJ1
11 2021-10-22 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
CHA
A025VSQU1BUH2
A025VOYN1BUH2
A025VSQU1BUH2
11 2021-08-11 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VZW
A025VSQU1BUH2
A025VOYN1BUH2
A025VSQU1BUH2
11 2021-08-11 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VPP
A025VSQU1BUH2
A025VOYN1BUH2
A025VSQU1BUH2
11 2021-08-11 22251183 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
CHA
A025VSQU1AUE1
A025VOYN1AUE1
A025VSQU1AUE1
10 2021-05-17 21753066 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VZW
A025VSQU1AUE1
A025VOYN1AUE1
A025VSQU1AUE1
10 2021-05-17 21753066 ดาวน์โหลด
Galaxy A02s SM-A025V
VZW
A025VSQU1AUD2
A025VOYN1AUD2
A025VSQU1AUD2
10 2021-04-06 21291685 ดาวน์โหลด