SM-A3050 — Galaxy A40s

 SM-A3050  

CHC
A3050ZCU2BTF1
+
A3050CHC2BTF1
[ Android Q ]
2020-06-02
#18490795

TGY
A3050ZHU2BTF2
+
A3050TGY2BTF2
[ Android Q ]
2020-06-11
#18490795

CHC
A3050ZCU2BTE1
+
A3050CHC2BTE1
[ Android Q ]
2020-05-14
#18490795

TGY
A3050ZHU2BTD1
+
A3050TGY2BTD1
[ Android Q ]
2020-04-21
#18490795

CHC
A3050ZCU2BSL8
+
A3050CHC2BSL8
[ Android Q ]
2019-12-30
#17615625

TGY
A3050ZHU2BSL8
+
A3050TGY2BSL8
[ Android Q ]
2019-12-30
#17615625

CHC
A3050ZCS2ASK2
+
A3050CHC2ASK2
[ Android Pie ]
2019-11-21
#16131429

TGY
A3050ZHS2ASK2
+
A3050TGY2ASK2
[ Android Pie ]
2019-11-21
#16131429

CHC
A3050ZCU1ASK1
+
A3050CHC1ASK1
[ Android Pie ]
2019-11-04
#16131429

TGY
A3050ZHU1ASK1
+
A3050TGY1ASK1
[ Android Pie ]
2019-11-04
#16131429


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Asia

จีน

CN CHC
10

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

HK TGY
10