SM-A3050 — Galaxy A40s

 SM-A3050

CHC
A3050ZCU1ASH3
+
A3050CHC1ASH3
[ Android Pie ]
2019-08-27
#16131429

CHC
A3050ZCU1ASG1
+
A3050CHC1ASG1
[ Android Pie ]
2019-07-15
#16131429

TGY
A3050ZHU1ASE3
+
A3050TGY1ASE3
[ Android Pie ]
2019-05-30
#16131429

CHC
A3050ZCU1ASE3
+
A3050CHC1ASE3
[ Android Pie ]
2019-05-30
#16131429

CHC
A3050ZCU1ASE1
+
A3050CHC1ASE1
[ Android Pie ]
2019-05-03
#15781756

TGY
A3050ZHU1ASE1
+
A3050TGY1ASE1
[ Android Pie ]
2019-05-03
#15781756


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Asia

จีน

CN CHC
9

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

HK TGY
9