SM-A305GN — Galaxy A30

 SM-A305GN

VNZ
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

TNZ
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

NZC
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

VFJ
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNVFJ2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

PNG
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNPNG2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

XNZ
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

BRI
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

XNF
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

SMA
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468

GLB
A305GNDXU2ASI1
+
A305GNOLO2ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-03
#16525468


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Oceania

นิวซีแลนด์

NZ VNZ
9

นิวซีแลนด์

NZ TNZ
9

นิวซีแลนด์

NZ NZC
9

ฟิจิ

FJ VFJ
9

ปาปัวนิวกินี

PG PNG
9

นิวซีแลนด์

NZ XNZ
9
Asia

ไต้หวัน

TW BRI
9

ฟิลิปปินส์

PH SMA
9

ฟิลิปปินส์

PH GLB
9

ฟิลิปปินส์

PH XTC
9
   --   

Unknown Region

 
XNF
9