SM-G965N — Galaxy S9+

 SM-G965N  

KTC
G965NKSU5FVA2
+
G965NOKR5FVA2
[ Android Q ]
2022-01-26
#23583079

SKC
G965NKSU5FVA2
+
G965NOKR5FVA2
[ Android Q ]
2022-01-26
#23583079

KOO
G965NKSU5FVA2
+
G965NOKR5FVA2
[ Android Q ]
2022-01-26
#23583079

LUC
G965NKSU5FVA2
+
G965NOKR5FVA2
[ Android Q ]
2022-01-26
#23583079

KOO
G965NKSU5FUJ1
+
G965NOKR5FUJ1
[ Android Q ]
2021-10-25
#22836005

LUC
G965NKSU5FUJ1
+
G965NOKR5FUJ1
[ Android Q ]
2021-10-25
#22836005

KTC
G965NKSU5FUJ1
+
G965NOKR5FUJ1
[ Android Q ]
2021-10-25
#22836005

SKC
G965NKSU5FUJ1
+
G965NOKR5FUJ1
[ Android Q ]
2021-10-25
#22836005

LUC
G965NKSU5FUG4
+
G965NOKR5FUG4
[ Android Q ]
2021-07-27
#22251019

SKC
G965NKSU5FUG4
+
G965NOKR5FUG4
[ Android Q ]
2021-07-27
#22251019


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Asia

เกาหลีใต้

KR KTC
10

เกาหลีใต้

KR SKC
10

เกาหลีใต้

KR KOO
10

เกาหลีใต้

KR LUC
10