SM-G970N — Galaxy S10e

 SM-G970N

KTC
G970NKSU3ASII
+
G970NOKR3ASII
[ Android Pie ]
2019-09-20
#16887875

LUC
G970NKSU3ASII
+
G970NOKR3ASII
[ Android Pie ]
2019-09-20
#16887875

SKC
G970NKSU3ASII
+
G970NOKR3ASII
[ Android Pie ]
2019-09-20
#16887875

KOO
G970NKSU3ASII
+
G970NOKR3ASII
[ Android Pie ]
2019-09-20
#16887875

LUC
G970NKSU3ASH6
+
G970NOKR3ASH6
[ Android Pie ]
2019-08-23
#16685877

KTC
G970NKSU3ASH6
+
G970NOKR3ASH6
[ Android Pie ]
2019-08-23
#16685877

SKC
G970NKSU3ASH6
+
G970NOKR3ASH6
[ Android Pie ]
2019-08-23
#16685877

KOO
G970NKSU3ASH6
+
G970NOKR3ASH6
[ Android Pie ]
2019-08-23
#16685877

KTC
G970NKSU3ASG8
+
G970NOKR3ASG8
[ Android Pie ]
2019-07-19
#16497126

SKC
G970NKSU3ASG8
+
G970NOKR3ASG8
[ Android Pie ]
2019-07-19
#16497126


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Asia

เกาหลีใต้

KR KTC
9

เกาหลีใต้

KR LUC
9

เกาหลีใต้

KR SKC
9

เกาหลีใต้

KR KOO
9