SM-G970N — Galaxy S10e

 SM-G970N  

SKC
G970NKSU4CTC9
+
G970NOKR4CTC9
[ Android Q ]
2020-03-20
#18242812

LUC
G970NKSU4CTC9
+
G970NOKR4CTC9
[ Android Q ]
2020-03-20
#18242812

KTC
G970NKSU4CTC9
+
G970NOKR4CTC9
[ Android Q ]
2020-03-20
#18242812

KOO
G970NKSU4CTC9
+
G970NOKR4CTC9
[ Android Q ]
2020-03-20
#18242812

SKC
G970NKSU3BTA4
+
G970NOKR3BTA4
[ Android Q ]
2020-01-15
#17751097

KTC
G970NKSU3BTA4
+
G970NOKR3BTA4
[ Android Q ]
2020-01-15
#17751097

KOO
G970NKSU3BTA4
+
G970NOKR3BTA4
[ Android Q ]
2020-01-15
#17751097

LUC
G970NKSU3BTA4
+
G970NOKR3BTA4
[ Android Q ]
2020-01-15
#17751097

LUC
G970NKSU3BSL7
+
G970NOKR3BSL7
[ Android Q ]
2019-12-24
#17369399

KOO
G970NKSU3BSL7
+
G970NOKR3BSL7
[ Android Q ]
2019-12-24
#17369399


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Asia

เกาหลีใต้

KR SKC
10

เกาหลีใต้

KR LUC
10

เกาหลีใต้

KR KTC
10

เกาหลีใต้

KR KOO
10