SM-G986W — Galaxy S20+ 5G

 SM-G986W  

VTR
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

XAC
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

VMC
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

TLS
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

SOL
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

RWC
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

PMB
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

PCM
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

KDO
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031

GLW
G986WVLU1CTKI
+
G986WOYV1CTKI
[ Android R ]
2020-11-25
#20290031


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
North America

แคนาดา

CA VTR
11

แคนาดา

CA XAC
11

แคนาดา

CA VMC
11

แคนาดา

CA TLS
11

แคนาดา

CA SOL
11

แคนาดา

CA RWC
11

แคนาดา

CA PMB
11

แคนาดา

CA PCM
11

แคนาดา

CA KDO
11

แคนาดา

CA GLW
11

แคนาดา

CA FMC
11

แคนาดา

CA ESK
11

แคนาดา

CA CHR
11

แคนาดา

CA BWA
11

แคนาดา

CA BMC
11