SM-G996W — Galaxy S21+ 5G

 SM-G996W  

BWA
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

BMC
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

TLS
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

PMB
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

VTR
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

PCM
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

VMC
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

CHR
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

KDO
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647

GLW
G996WVLS5DWA1
+
G996WOYV5DWA1
[ Android T ]
2023-01-08
#25305647


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
North America

แคนาดา

CA BWA
13

แคนาดา

CA BMC
13

แคนาดา

CA TLS
13

แคนาดา

CA PMB
13

แคนาดา

CA VTR
13

แคนาดา

CA PCM
13

แคนาดา

CA VMC
13

แคนาดา

CA CHR
13

แคนาดา

CA KDO
13

แคนาดา

CA GLW
13

แคนาดา

CA ESK
13

แคนาดา

CA SOL
13

แคนาดา

CA RWC
13

แคนาดา

CA FMC
13

แคนาดา

CA XAC
13
   --   

Unknown Region

 
TBT
13

Unknown Region

 
FIZ
13

Unknown Region

 
SJR
13

Unknown Region

 
XPL
13