SM-N950N — Galaxy Note8

 SM-N950N 

LUC
N950NKSU5DVG1
+
N950NOKR5DVG1
[ Android Pie ]
2022-07-26
#22592704

SKC
N950NKSU5DVG1
+
N950NOKR5DVG1
[ Android Pie ]
2022-07-26
#22592704

LUC
N950NKSU5DVG1
+
N950NOKR5DVG1
[ Android Pie ]
2022-07-26
#22592704

KTC
N950NKSU5DVG1
+
N950NOKC5DVG1
[ Android Pie ]
2022-07-26
#22592704

KTC
N950NKSU5DVG1
+
N950NOKR5DVG1
[ Android Pie ]
2022-07-26
#22592704

LUC
N950NKSU5DUI1
+
N950NOKR5DUI1
[ Android Pie ]
2021-09-23
#22592704

KTC
N950NKSU5DUI1
+
N950NOKR5DUI1
[ Android Pie ]
2021-09-23
#22592704

KTC
N950NKSU5DUI1
+
N950NOKC5DUI1
[ Android Pie ]
2021-09-23
#22592704

SKC
N950NKSU5DUI1
+
N950NOKR5DUI1
[ Android Pie ]
2021-09-23
#22592704

SKC
N950NKSU5DUG1
+
N950NOKR5DUG1
[ Android Pie ]
2021-07-01
#21980505


ตัวกรอง


เลือกภูมิภาค...
Asia

เกาหลีใต้

KR LUC
9

เกาหลีใต้

KR SKC
9

เกาหลีใต้

KR KTC
9