Device

Modelo

Rehiyon

Bersyon

OS

Build

Listahan ng Mga Pagbabago

I-download
GALAXY A3 SM-A300G
XSP
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
SIN
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
STH
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
MM1
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
STH
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BTI1
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
XSP
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BTI1
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
MM1
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BTI1
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
SIN
A300GXXS1BPL1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BTI1
5.0.2 2016-12-13 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
STH
A300GXXS1BPH1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-08-16 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
XSP
A300GXXS1BPH1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-08-16 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
SIN
A300GXXS1BPH1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-08-16 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
MM1
A300GXXS1BPH1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-08-16 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
STH
A300GXXU1BPF1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-06-29 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
XSP
A300GXXU1BPF1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-06-29 1059963 I-download
GALAXY A3 SM-A300G
MM1
A300GXXU1BPF1
A300GOLC1BPF1
A300GDXU1BOJ3
5.0.2 2016-06-29 1059963 I-download