SM-A7050 — Galaxy A70

 SM-A7050

TGY
A7050ZHU3ASJ4
+
A7050TGY3ASJ4
[ Android Pie ]
2019-10-23
#16843479

CHC
A7050ZCU3ASJ4
+
A7050CHC3ASJ4
[ Android Pie ]
2019-10-21
#16843479

BRI
A7050ZHU3ASJ1
+
A7050ZZT3ASJ1
[ Android Pie ]
2019-10-04
#16843479

BRI
A7050ZHU3ASI1
+
A7050ZZT3ASI1
[ Android Pie ]
2019-09-11
#16843479

TGY
A7050ZHU3ASG7
+
A7050TGY3ASG7
[ Android Pie ]
2019-07-19
#16349059

BRI
A7050ZHU3ASG7
+
A7050ZZT3ASG7
[ Android Pie ]
2019-07-19
#16349059

CHC
A7050ZCU3ASG6
+
A7050CHC3ASG6
[ Android Pie ]
2019-07-18
#16349059

BRI
A7050ZHU2ASF5
+
A7050ZZT2ASF5
[ Android Pie ]
2019-06-14
#16102559

TGY
A7050ZHU2ASF5
+
A7050TGY2ASF5
[ Android Pie ]
2019-06-14
#16102559

CHC
A7050ZCU2ASF5
+
A7050CHC2ASF5
[ Android Pie ]
2019-06-14
#16102559


I-filter


Pumili ng rehiyon...
Asia

Hong Kong SAR China

HK TGY
9

China

CN CHC
9

Taiwan

TW BRI
9